Ornitho-nieuws houdt u op de hoogte van wat er zich actueel buiten afspeelt in de vogelwereld.

U wordt elke week geattendeerd op opvallend vogelgedrag, vogels die net aankomen of vertrekken, zijn gaan zingen enz.
Ook andere opvallende zaken in de vogelwereld worden voor het voetlicht gebracht. Het gaat daarbij niet om zeldzaamheden maar juist om alledaagse zaken en algemene vogels die, u als u de deur uitstapt om een ommetje te maken, ook zelf kunt horen en zien.

Het moeten eye-openers zijn die het voor u net weer wat makkelijker maken de vogels om ons heen te leren kennen.

Geef u ook op voor het (gratis) Ornitho Nieuws en blijf op de hoogte van hetgeen ik zoal buiten zie, hoor en beleef en wat me verder opvalt aan bijzondere weetjes en nieuws.

Hieronder vindt u het meest recente exemplaar: Mijn Tuivogeltellingformulier op tilt
van 13 februari 2015

Met deze keer:
MIJN TUIVOGELTELLINGFORMULIER OP TILT!
UILENZOON JOELT EEN TOONTJKE LAGER.
HEGGENMUSRIEDEL VOLOP TE HOREN, NU DE VINK NOG!
VEEL KRAMSVOGELS IN DE WEI.

En verder:
VOORJAARSEXCURSIE NAAR TEXEL OP 10, 11 EN 12 MEI MET FRANK.
WAT DOEN KADER ABDOLAH, JAN TERLWOUW EN NICO IN…ZALK?
Zaterdag 18 januari
MIJN TUIVOGELTELLINGFORMULIER OP TILT!
Altijd leuk om zelf ook mee te doen met de tuinvogeltelling. Uiteraard had ik de afgelopen dagen al flink gevoerd om met een fatsoenlijke score voor de dag te kunnen komen. De meeste vogels uit de top tien kon ik wel scoren. Koolmees, merel, mooie spreeuwen en nog veel meer. Al dagenlang zwerft hier een grote troep holenduiven rond. Alles wat de zangvogels en eekhoorns uit de voederautomaten morsen valt op de grond en daar komen dat deze holenduifjes op af. Mogelijk een groep Scandinaviërs die hier overwintert. Langzaam druppelen ze uit onze hoge es naar beneden tot de hele voederplaats blauw ziet . Ik vulde dan ook trots 31 holenduiven in op de website waarop, in rode letters het bericht verscheen: zoveel holenduiven in een tuin is zeer ongebruikelijk, met andere woorden, weet u het wel zeker!  Ik doe er dus maar wel bewijspixels bij al staan ze daar niet alle 31 op! Kort na mijn telling kwam de sperwerman nog even langs en griste een vink van de voederplek, net te laat om mee te tellen!
www.nicodehaan.nl/..

Dinsdag 4 februari.
UILENZOON JOELT EEN TOONTJE LAGER.
We vermoeden dat onze “pratende bosuil” die regelmatig het hele jaar door overdag joelde zijn speciale “joel-gen” heeft doorgegeven aan een van zijn kinderen. Want de nieuwe bosuilman laat overdag ook regelmatig van zich horen. Om elf uur, soms om twee uur ’s middags klinkt er een bibberig roepje van deze bosuil man door de tuin. Als onze vlaamse gaaien weer eens even langs komen in de fijnspar om een potje lekker te schelden klinkt er soms ook een benauwd geluid. Zo rond half zeven-zeven uur staan we weer te gluren naar onze notenboom in het schemerduister, want daar worden dan de veren geschud voor de jacht begint. Pas zagen we het echtpaar bosuil minuten lang kroelen met elkaar dus we nemen aan dat er dit jaar weer jongen komen!
www.nicodehaan.nl/..

Dinsdag 10 februari
HEGGENMUSRIEDEL VOLOP TE HOREN, NU DE VINK NOG!
Na een fikse hagel of sneeuwbui hebben we nog wel een winters gevoel, maar vergis u niet, het vogelvoorjaar is al in volle gang! Al op 1 januari hoorde ik mijn eerste koolmees, de pimpelmezen weten van geen ophouden en ook de roodborst en boomklever hebben er zin in. Een groepje zingend sijsjes maakte me blij, roepende goudvinkmannen lichten bloedrood op in het waterige winterzonnetje en de spreeuwen zingen zoals gewoonlijk dwars door elkaar heen, maar dat doen e de hele winter al. Waar u in februari echt op moet letten is de heggenmus. Die heeft zijn laag bij de grondse bestaan, de hele winter scharrelt hij als een soort buikschuiver onder het struikgewas door, plotseling ingewisseld voor een performance van een topartiest. Boven in het topje van een conifeer zingt hij vele malen per dag zijn zilveren liedje de wereld in. Iedereen moet hem kunnen zien en vooral ook horen want het liedje zelf klinkt fijn en soms zelfs schril maar blijft zacht van toon, als je er niet op let ontgaat het je. Vandaag of morgen begint ook de vink te slaan. Dat geluid is heel wat stoerder en in het begin is goed te horen dat de slag, de opwaartse laatste tonen ontbreken nog. Ook een vink moet aan de slag om op slag te raken!  
Zingende vinkenman:  www.nicodehaan.nl/..
Zingende heggenmus:  www.nicodehaan.nl/..

Woensdag 11 februari
VEEL KRAMSVOGELS IN DE WEI
In december en januari heb ik af en toe wel een kramsvogel gezien maar de laatste week wemelt het hier van deze grote noordelijke lijsters. Een ware invasie lijkt het terwijl de winter in mijn beleving toch bijna voorbij is. Maar misschien weten de kramsvogels iets wat wij niet weten en moeten straks toch nog de schaatsen uit het vet. Ze zijn wel heel mooi en stoer, die kramsvogels. Hoog opgericht, in grote lijsterhouding, hippen ze groepsgewijs door het weiland. Niet zoals spreeuwen, dicht bij elkaar en vaak ook nog allemaal dezelfde kant op. Nee, het groepspatroon van de kramsvogels is als los zand. Allemaal een paar meter bij elkaar vandaan, elk in een andere richting en zo stoor je elkaar kennelijk het minst bij het wormen zoeken. Al je dat beeld in je hoofd stopt kun je van grote afstand al vaststellen dat je met kramsvogels te maken hebt ! Bij alarm gaan ze wel allemaal samen, “tsjakkerend” de lucht in en ook dezelfde kant op, dat dan weer wel!

OrnithoNieuws-lezers SCHRIJVEN: